پرسشنامه عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی (براساس مدل مک مانوس)

سازنده ابزار:   ترجمه شده توسط آقای دکتر عسگری (دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه نیوکاسل انگلستان و استاد گروه مدیریت بحران در دانشگاه یورک -تورنتو - کانادا)

تعداد گویه/سوال:    59

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه اصلی و 18 فرعی: 1- عوامل فردی: شخصیت، ویژگی های زندگینامه ای، فشارهای شغلی و ...؛ 2- عوامل سازمانی: منابع انسانی، ساختار، مدریت، فرهنگ، خط مشی و ...؛ 3- عوامل محیطی: قوانین دولتی ، سیاست و روابط بین الملل، اقتصاد، اجتماعی- فرهنگی، تکنولوژی، عوامل جهانی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شریف نیا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.