پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای،۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   کاستا و مک کرای،1992 براساس پرسشنامه پنج عاملی شخصیت BFI

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: قابلیت اتکا و موفقیت مداري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    اژه ای و همکاران؛ علیرضایی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.