پرسشنامه و مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان نسبت به سازمان با روش ترستون

سازنده ابزار:   شرکت ماشین های حساب ویکتور شیکاگو

تعداد گویه/سوال:    21 اظهار نظر

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    تورستون: در روش ترستون، ابتدا تعدادی اظهار نظر درباره گروه ها، نهادها و افکار جمع آوری می شود. پس از جمع آوری اظهار نظرها، آنها را در اختیار تعداد قابل ملاحظه ای داور قرار می دهند تا براساس یک مقیاس 7، 9 یا 11 درجه ای، بین حداکثر نگرش مثبت و حداکثر نگرش منفی مرتب کنند. سپس پرسشنامه بدون ارزش تعیین شده برای اظهار نظرها توسط داروان در اختیار پاسخدهندگان قرار می گیرد تا دور شماره اظهار نظرهایی که با آنها موافق هستند یا درست تشخیص می دهد، دایره بکشد، سپس میانگین ارزش اظهار نظرهای دایره کشیده شده است تعیین می شود.

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    نیاز به بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    گنجی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.