پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان هوپر و لاین ۱۹۸۳ (CBIS)

سازنده ابزار:   هوپر و لاین 1983

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    11 باور: همه باید فرد را دوست داشته باشند؛ فرد بایستی ار هر جهت کاملاً شایستگی و لیاقت داشته باشد؛ بعضی افراد نابکار هستند و مستحق مجازات؛ اگر چیزی خطرناک و ترسناک است، فرد باید در مورد آن نگران باشد؛ اجتناب خیلی ساده تر از رو به رو شدن با برخی مشکلات خاص زندگی است؛ باید به خاطر مشکلات و ناراحتی های دیگران، کاملاً مضطرب و آشفته بود؛ راه حل کامل و عالی برای حل مشکلات انسان ها وجود دارد و اگر راه حلی پیدا نشود فاجعه آمیز خواهد بود و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    هوپر و لاین

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.