پرسشنامه و مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان SSSW (روشن چسلی و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   روشن چسلی، میرزائی و نیک آذین 1393

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 بعد: رضایت، ارتباط، سازگاری، اضطراب رابطه ای و اضطراب شخصی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    روشن چسلی و همکاران،

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.