پرسشنامه و مقیاس عملکرد جنسی زناشوئی MSFS فرج نیا و همکاران ۱۳۹۳

سازنده ابزار:   فرج نیا و حسینیان و شهیدی و صادقی 1393

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    7 بعد: مشارکت جنسی، ابراز جنسی، هیجان و احساس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی، آگاهی جنسی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    فرج نیا و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.