پرسشنامه اثربخشی عملکرد معلم و اثربخشی تدریس (براساس نظریه ادموند)

سازنده ابزار:   جواد توسلی نوقابی

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: 1. انتقال اهداف بازدهی درس؛ 2. ارائه منظم اطلاعات؛ 3. اجتناب از ابهام؛ 4. کنترل درک؛ 5. تدارک تمرین و بازخورد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    باندی، جوزف و وایلز، جان. (2000)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.