پرسشنامه راهکار های تقویت یادگیری سیار ۲۹ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    4 راهکار: 1. راهکارهای آموزشی؛ 2. راهکارهای مدیریتی؛ 3. راهکارهای اداری، ساختاری؛ 4. راهکارهای انگیزشی، تفریحی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.