پرسشنامه سیاست گذاری عمومی در ایران (خلیفه سلطانی و رنجبریان، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   خلیفه سلطانی و رنجبریان (1393)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: 1.عقلانیت و خرد 2.مشارکت و مشورت 3.سیاست و مصلحت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    خلیفه سلطانی و رنجبریان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.