پرسشنامه مشتری مداری در سازمان سلطانی سده

سازنده ابزار:   سلطانی سده

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: 1. رفتار مناسب فروشندگان 2. کیفیت مناسب کالا 3. تناسب کالا با خواسته و نیاز مشتری 4. زمان دریافت کالا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سلطانی سده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.