پرسشنامه موانع مدیریت زنان (فاطمی صدر، ۱۳۸۰)

سازنده ابزار:   فاطمی صدر (1380)

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه اصلی و 7 مولفه فرعی : 1. موانع محیطی: موانع اجتماعی؛ موانع فرهنگی؛ موانع مذهبی ؛ موانع تاریخی. 2.موانع فردی: موانع شخصیتی ؛ موانع روابط بین فردی ؛ موانع دانش و آگاهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    فاطمی صدر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.