پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد (نظری،۱۳۸۰)

سازنده ابزار:   نظری،1380

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: نگرش مثبت و نگرش منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    کریمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.