پرسشنامه علل بی انگیزه گی دانش آموزان ابتدایی – توسلی نوقابی

سازنده ابزار:   توسلی نوقابی

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: 1. عوامل خانوادگی2.عوامل فردی3.عوامل اجتماعی4.عوامل جغرافیایی5.عوامل مدرسه ای

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- به همراه دو فرم مصاحبه معلم و والدین

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.