پرسشنامه بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا ICT (آتشک و ماه زاده، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   آتشک و ماه زاده، 1389

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: موانع زیرساختی و فنی؛ موانع فردی؛ موانع اقتصادی؛ موانع فرهنگی و آموزشی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    آتشک و ماه زاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.