پرسشنامه مدیریت زمان (ترومن و هارتلی، ۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   ترومن و هارتلی، 1996

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دو نیم کردن دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مرادي، ندا. حاجی یخچالی، علیرضا. مروتی، ذکراله

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.