پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله ۱۷ سوالی

سازنده ابزار:   نا مشخص

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کریمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.