پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن (مختاری و ریچارد، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   مختاری و ریچارد، 2002

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: کلی، حمایتی و حل مسئله

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مختاری و ریچارد؛ حسین چاری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.