پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، ۱۳۷۷)

سازنده ابزار:   بابایی، 1377

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: نظریه ثابتی/ذاتی هوش و نظریه افزایشی هوش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    آچاک؛ بابایی؛ سرمدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.