پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش (چناماننی، ۲۰۰۶) ۱۴ آیتم

سازنده ابزار:   چنامانني (2006)

تعداد گویه/سوال:    14 گویه از پرسشنامه استاندارد رفتار ‌تسهيم‌ دانش 51 گویه ای

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    ذاکری و اسماعیلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.