پرسشنامه هوش ‌فرهنگی CQS (ارلی وانگ، ۲۰۰۳) ۲۴ آیتم

سازنده ابزار:   ارلي وانگ، 2003

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: فراشناختي؛ شناختي؛ انگيزشي؛ رفتاري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    ذاکری و اسماعیلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.