پرسشنامه و مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش ITIS (عبدالفتاح و یتس، ۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   عبدالفتاح و یتس، 2006 بر اساس نظرية طرز تفكر (نظريه هاي ضمني هوش) دوئك (2000، 2006)

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: نظریه ثابتی/ذاتی هوش و نظریه افزایشی هوش

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- به همراه نسخه زبان انگلسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محبی نورالدین وند، شهنی ییلاق، پاشاشریفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.