آزمون حافظه وکسلر (W.M.S) برای بیماران ۲۰ تا ۶۴ سال که نقایص مغزی دارند

سازنده ابزار:   وکسلر

تعداد گویه/سوال:   

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ذﻫﻨﻲ، ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺗﻜﺮار ارﻗﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻣﻌﻜﻮس، ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺪاﻋﻲ

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    در تحقیقات مختلف گزارش شده

پایایی:    در تحقیقات مختلف گزارش شده

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    وکسلر؛ نوید

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.