پرسشنامه سنجش عوامل تاثیر گذار، ملزومات، فواید و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

سازنده ابزار:   نا مشخص

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: عوامل تاثیر گذار روشهای تدریس فعال ، ملزومات روشهای تدریس فعال ، فواید روشهای تدریس فعال و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    سالاری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.