پرسشنامه و مقیاس بررسی منافع و موانع انجام فعالیت فیزیکی (مارکوس و همکاران، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   مارکوس و همکاران، 1992

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: منافع درک شده و موانع درک شده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری، محتوایی، همزمانی دارد- بومی

پایایی:    نیازمند سنجش پایایی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    صالحی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.