پرسشنامه ادراک خدا (قنبری هاشم آبادی و اشرف، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   قنبری هاشم آبادی و اشرف (1391 ) بر اساس پرسشنامه «ادراک خدا» یا «تصویرذهنی از خدا» یا «تصور از خدا» که توسط لارنس (1997)

تعداد گویه/سوال:    72

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: حضور؛ چالش؛ پذیرش؛ خیرخواهی؛ تاثیر؛ مشیت

مقیاس/طیف:    4 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    قنبری هاشم آبادی و اشرف

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.