پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK (1998

سازنده ابزار:   دانشگاه لینکلن نیوزیلند

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: 1) ديداري 2) شنيداري 3) خواندني و نوشتني 4) مهارتي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای: الف/ب/ت/ث

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    امینی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.