پرسشنامه تصمیم گیری بالینی (لوری و همکاران، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   لوري و همكاران، 2001

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    دو مولفه: تصميم گيري تحليلي سيستماتيك و تصميم گيري باليني یا شهودي تفسيري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    كريمي نقندر، رهنماي رهسپار، گلافروز و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.