پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه بیمار (پورزنجانی، مشعوف و خاکی، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   پورزنجانی، مشعوف و خاکی، 1394

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: پرستار و تعهد حرفه اي؛ و پرستار و ارائه خدمات باليني

مقیاس/طیف:    6در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    پورزنجانی، مشعوف و خاکی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.