پرسشنامه کیفیت زندگی در سالمندان SF12

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حبيبي سولا، نيكپور، صحبت زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.