پرسشنامه سبک رهبری (کلارک، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   کلارک 1998

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: دستوری، مشارکتی و غیر دستوری

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حاجی پورشوشتری و همکاران

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.