دانلود رایگان دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ۹۴

دانلود دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ۹۴

 

گروه فنی و مهندسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مهندسی برق – الکترونیک دریافت کلید مجموعه مهندسی برق – مخابرات (میدان) دریافت کلید
مجموعه مهندسی برق – مخابرات (سیستم) دریافت کلید مجموعه مهندسی برق – قدرت دریافت کلید
مجموعه مهندسی برق – کنترل دریافت کلید مجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک دریافت کلید
مجموعه مهندسی عمران – سازه دریافت کلید مجموعه مهندسی عمران – زلزله دریافت کلید
مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک دریافت کلید مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دریافت کلید
مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری دریافت کلید مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی دریافت کلید
مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب دریافت کلید مجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل دریافت کلید
مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت دریافت کلید مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست دریافت کلید
مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی دریافت کلید مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری دریافت کلید
مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور دریافت کلید مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دریافت کلید
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید دریافت کلید مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات دریافت کلید
مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات دریافت کلید مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی دریافت کلید
مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دریافت کلید مهندسی مکانیک – قوای محرکه دریافت کلید
مهندسی مکانیک – سازه و بدنه دریافت کلید مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی دریافت کلید
مهندسی دریا دریافت کلید مهندسی هوافضا – آئرودینامیک دریافت کلید
مهندسی هوافضا – جلوبرندگی دریافت کلید مهندسی هوافضا – سازه دریافت کلید
مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل دریافت کلید مهندسی معدن – اکتشاف دریافت کلید
مهندسی معدن – استخراج دریافت کلید مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی دریافت کلید
مهندسی معدن – مکانیک سنگ دریافت کلید مهندسی پلیمر – پلیمر دریافت کلید
مهندسی پلیمر – رنگ دریافت کلید مهندسی محیط زیست – منابع آب دریافت کلید
مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب دریافت کلید مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد دریافت کلید
مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا دریافت کلید مهندسی پزشکی – بیوالکتریک دریافت کلید
مهندسی پزشکی – بیومکانیک دریافت کلید مهندسی پزشکی – بیومتریال دریافت کلید
مجموعه مهندسی صنایع دریافت کلید مهندسی نفت – مخازن دریافت کلید
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دریافت کلید مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دریافت کلید
مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی دریافت کلید مهندسی مواد و متالورژی دریافت کلید
مهندسی شیمی دریافت کلید مهندسی شیمی – پلیمر دریافت کلید
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دریافت کلید فناوری نانو – نانو مواد دریافت کلید
فناوری نانو – نانو الکتریک دریافت کلید مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها دریافت کلید
مهندسی هسته ای – راکتور دریافت کلید مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی دریافت کلید
مهندسی هسته ای – گداخت دریافت کلید مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی دریافت کلید
مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف دریافت کلید مهندسی فناوری اطلاعات دریافت کلید
مهندسی سیستمهای انرژی دریافت کلید
گروه علوم انسانی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جغرافیای سیاسی دریافت کلید جغرافیا و برنامه ریزی شهری دریافت کلید
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دریافت کلید ژئومورفولوژی دریافت کلید
آب و هوا شناسی دریافت کلید علوم اقتصادی دریافت کلید
تاریخ – تاریخ اسلام دریافت کلید تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام دریافت کلید
تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام دریافت کلید علوم اجتماعی دریافت کلید
جمعیت شناسی دریافت کلید مددکاری اجتماعی دریافت کلید
حقوق عمومی دریافت کلید حقوق جزا و جرم شناسی دریافت کلید
حقوق بین الملل عمومی دریافت کلید حقوق خصوصی دریافت کلید
مجموعه علوم سیاسی دریافت کلید مجموعه مدیریت دریافت کلید
حسابداری دریافت کلید علم اطلاعات و دانش شناسی دریافت کلید
فلسفه دریافت کلید فلسفه تعلیم و تربیت دریافت کلید
برنامه ریزی درسی دریافت کلید مدیریت آموزشی دریافت کلید
روان شناسی تربیتی دریافت کلید تکنولوژی آموزشی دریافت کلید
آموزش عالی دریافت کلید روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی دریافت کلید
مشاوره دریافت کلید علوم ارتباطات دریافت کلید
سنجش و اندازه گیری دریافت کلید روان شناسی دریافت کلید
باستان شناسی دریافت کلید محیط زیست – برنامه ریزی دریافت کلید
کارآفرینی دریافت کلید آینده پژوهی دریافت کلید
الهیات – علوم قران و حدیث دریافت کلید الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی دریافت کلید
الهیات – ادیان و عرفان دریافت کلید الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی دریافت کلید
کلام دریافت کلید فقه شافعی دریافت کلید
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دریافت کلید حقوق نفت و گاز دریافت کلید
اقتصاد نفت و گاز دریافت کلید سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دریافت کلید
مالی دریافت کلید مطالعات زنان دریافت کلید
مدرسی معارف اسلامی دریافت کلید تربیت بدنی – مدیریت ورزشی دریافت کلید
تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی دریافت کلید تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی دریافت کلید
تربیت بدنی – رفتار حرکتی دریافت کلید تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی دریافت کلید
گروه علوم پایه
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دریافت کلید زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دریافت کلید
زمین شناسی – آب شناسی دریافت کلید زمین شناسی مهندسی دریافت کلید
زمین شناسی زیست محیطی دریافت کلید زمین شناسی پترولوژی دریافت کلید
زمین شناسی اقتصادی دریافت کلید زمین شناسی تکتونیک دریافت کلید
شیمی – شیمی فیزیک دریافت کلید شیمی – شیمی آلی دریافت کلید
شیمی – شیمی تجزیه دریافت کلید شیمی – شیمی معدنی دریافت کلید
شیمی – شیمی کاربردی دریافت کلید فیتوشیمی دریافت کلید
هواشناسی دریافت کلید زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی دریافت کلید
زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی دریافت کلید زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی دریافت کلید
علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری دریافت کلید علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری دریافت کلید
علوم جانوری – تکوینی دریافت کلید زیست شناسی – سلولی و مولکولی دریافت کلید
بیوشیمی دریافت کلید زیست شناسی – ژنتیک مولکولی دریافت کلید
زیست شناسی – میکروبیولوژی دریافت کلید بیوفیزیک دریافت کلید
زیست فناوری میکروبی دریافت کلید آمار دریافت کلید
ریاضی محض دریافت کلید ریاضی کاربردی دریافت کلید
فیزیک دریا دریافت کلید زیست شناسی دریا دریافت کلید
علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک دریافت کلید فیزیک دریافت کلید
فوتونیک دریافت کلید ژئوفیزیک – لرزه شناسی دریافت کلید
ژئوفیزیک – زلزله شناسی دریافت کلید ژئوفیزیک – الکترومغناطیس دریافت کلید
ژئوفیزیک – گرانی سنجی دریافت کلید علوم و فناوری نانو – نانوشیمی دریافت کلید
ریززیست فناوری دریافت کلید بیوانفورماتیک دریافت کلید
علوم کامپیوتر دریافت کلید علوم شناختی دریافت کلید
گروه زبـان
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات فارسی دریافت کلید زبان و ادبیات عرب دریافت کلید
آموزش زبان فرانسه دریافت کلید زبان فرانسه – ادبیات دریافت کلید
آموزش زبان روسی دریافت کلید آموزش زبان آلمانی دریافت کلید
آموزش زبان انگلیسی دریافت کلید زبان و ادبیات انگلیسی دریافت کلید
ترجمه دریافت کلید زبان شناسی همگانی دریافت کلید
فرهنگ و زبانهای باستانی دریافت کلید
گروه هـنر
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت پروژه و ساخت دریافت کلید معماری دریافت کلید
شهرسازی – برنامه ریزی و طراحی و مدیریت دریافت کلید پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر دریافت کلید
مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی دریافت کلید مرمت – مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دریافت کلید
گروه کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست دریافت کلید محیط زیست – تنوع زیستی دریافت کلید
محیط زیست – آمایش محیط زیست دریافت کلید مهندسی مکانیک بیوسیستم دریافت کلید
مکانیزاسیون کشاورزی دریافت کلید علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی دریافت کلید
علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه دریافت کلید علوم باغبانی – گیاهان زینتی دریافت کلید
علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی دریافت کلید علوم باغبانی – بیوتکنولوژی دریافت کلید
علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی دریافت کلید علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی دریافت کلید
علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی دریافت کلید علوم و صنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی دریافت کلید
مهندسی اقتصاد کشاورزی دریافت کلید فرآورده های چندسازه چوب دریافت کلید
صنایع خمیر و کاغذ دریافت کلید علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک دریافت کلید
علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک دریافت کلید علوم خاک – پیدایش و رده بندی دریافت کلید
علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی دریافت کلید فیزیولوژی دام دریافت کلید
تغذیه دام دریافت کلید اصلاح نژاد دام دریافت کلید
آبیاری و زهکشی دریافت کلید سازه های آبی دریافت کلید
مهندسی منابع آب دریافت کلید هواشناسی کشاورزی دریافت کلید
اصلاح نباتات دریافت کلید زراعت دریافت کلید
علوم علف های هرز دریافت کلید بیوتکنولوژی کشاورزی دریافت کلید
بوم شناسی زراعی دریافت کلید ترویج و آموزش کشاورزی دریافت کلید
توسعه کشاورزی دریافت کلید حشره شناسی کشاورزی دریافت کلید
بیماری شناسی گیاهی دریافت کلید علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی دریافت کلید
علوم جنگل – مهندسی جنگل دریافت کلید علوم جنگل – جنگل شناسی دریافت کلید
تکثیر و پرورش آبزیان دریافت کلید شیلات – عمل آوری دریافت کلید
شیلات – تولید و بهره برداری دریافت کلید علوم مرتع دریافت کلید
بیابان زدایی دریافت کلید علوم و مهندسی آبخیزداری دریافت کلید
کشاورزی هسته ای دریافت کلید علوم طیور دریافت کلید
بیولوژی و آناتومی چوب دریافت کلید
گروه دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جراحی دامپزشکی دریافت کلید مامائی و بیماریهای تولید مثل دام دریافت کلید
بیماریهای داخلی دام های کوچک دریافت کلید بیماریهای داخلی دام های بزرگ دریافت کلید
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دریافت کلید پاتولوژی دامپزشکی دریافت کلید
بهداشت و بیماریهای طیور دریافت کلید بیوشیمی دریافت کلید
بهداشت آبزیان دریافت کلید بهداشت مواد غذایی دریافت کلید
بهداشت خوراک دام دریافت کلید اپیدمیولوژی دریافت کلید
انگل شناسی دامپزشکی دریافت کلید باکتری شناسی دریافت کلید
ویروس شناسی دریافت کلید ایمنی شناسی دریافت کلید
بیوتکنولوژی دریافت کلید فناوری تولید مثل در دامپزشکی دریافت کلید
فارماکولوژی دامپزشکی دریافت کلید فیزیولوژی دریافت کلید
آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی دریافت کلید بافت شناسی مقایسه ای دریافت کلید

 


 

دفترچه های شماره دو
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
گروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته ۲۸۰۲
گروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته ۲۸۰۳ و ۲۸۰۴
گروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته ۲۸۰۵
گروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته ۲۸۰۶
گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.