دانلود رایگان دفترچه سؤال آزمون دکتری ۹۲

دریافت رایگان دفترچه سؤال آزمون دکتری ۹۲

برای دانلود دفترچه سؤال آزمون دکتری ۹۲ بر روی اسم رشته موردنظر خود در جدول زیر کلیک کنید.

گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق – الکترونیک مهندسی برق – مخابرات میدان مهندسی برق – مخابرات سیستم
مهندسی برق – قدرت مهندسی برق – کنترل مهندسی برق – هوش ماشین و رباتیک
مهندسی عمران – سازه مهندسی عمران – مهندسی زلزله مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران – راه و ترابری مهندسی عمران – سازه های دریایی
مهندسی عمران – مهندسی آب مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران – مدیریت ساخت
مهندسی عمران – محیط زیست مهندسی کامپیوتر – مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمهای کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات IT
مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن مهندسی نفت – اکتشاف مهندسی هوافضا – آئرودینامیک
مهندسی هوافضا – جلوبرندگی (پیشرانش) مهندسی هوافضا – سازه های هوایی مهندسی هوافضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک مهندسی پزشکی – بیومکانیک مهندسی پزشکی – بیومتریال
مهندسی صنایع مهندسی شیمی – تمام گزایش ها مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، محیط زیست مهندسی مواد و متالوژی مهندسی دریا
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (ارتعاشات)
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو – سیستمهای نعلیق، نرمز و فرمان مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه
مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی «بیومکانیک» مهندسی مکانیک – مهندسی راه آهن (ماشینهای ریلی)
مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر مهندسی پلیمر – فرآیندهای پلیمریزاسیون مهندسی فناوری نانو – نانومواد
فناوری نانو – نانوالکترونیک مهندسی محیط زیست – منابع آب مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب
مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا مهندسی عمران (نقشه برداری) – ژئودزی
مهندسی عمران (نقشه برداری) – فتوکرامتری مهندسی عمران (نقشه برداری) – سنجش از دور مهندسی عمران (نقشه برداری) – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی معدن – اکتشاف مهندسی معدن – استخراج
مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی مهندسی معدن – مکانیک سنگ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری مهندسی هسته ای (شکافت، کاربرد پرتوها)
مهندسی هسته ای (شکافت، راکتور) مهندسی هسته ای (شکافت، پرتوپزشکی) مهندسی هسته ای (شکافت، چرخه سوخت)
مهندسی هسته ای – گداخت مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
مهندسی سیستم های انرژی
گروه علوم انسانی
علوم اقتصادی حقوق عمومی حقوق جزا
حقوق بین الملل حقوق خصوصی مجموعه مدیریت
مشاوره و راهنمایی برنامه ریزی درسی برنامه ریزی آموزشی
مدیریت آموزشی تکنولوژی آموزشی روانشناسی تربیتی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی حسابداری مجموعه روانشناسی
علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی علوم جغرافیایی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم جغرافیایی – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ژئومورفولوژی حقوق نفت و گاز اقتصاد نفت و گاز
سنجش و اندازه گیری مالی آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
تاریخ اسلام تاریخ ایران بعد از اسلام تاریخ ایران پیش از اسلام
مجموعه علوم اجتماعی علوم اجتماعی – جمعیت شناسی مددکاری اجتماعی
علم اطلاعات و دانش شناسی مجموعه فلسفه فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش عالی مجموعه علوم ارتباطات مجموعه باستان شناسی
محیط زیست – برنامه ریزی مجموعه کارآفرینی آینده پژوهی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات – ادیان و عرفان
الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی الهیات – تصوف و عرفان اسلامی مجموعه کلام
فقه شافعی مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
مطالعات زنان مجموعه مدرسی معارف اسلامی
گروه تربیت بدنی
مدیریت ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی رفتار حرکتی
بیومکانیک ورزشی فیزیولوژی ورزشی
گروه علوم پایه
زیست شناسی – سلولی و مولکولی بیوشیمی زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
زیست شناسی – میکروبیولوژی بیوفیزیک زیست شناسی – زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی – بوم شناسی گیاهی زیست شناسی – سلولی تکوین گیاهی
علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری علوم جانوری – تکوینی
علوم دریای و اقیانوسی مجموعه آمار مجموعه ریاضی – ریاضی محض
مجموعه ریاضی – ریاضی کاربردی شیمی – شیمی آلی فیزیک
هواشناسی نانوفیزیک مجموعه زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی
مجموعه زمین شناسی – زمین شناسی نفت رسوب شناسی – سنگ شناسی رسوبی مجموعه زمین شناسی – آب شناسی
مجموعه زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی مجموعه زمین شناسی – زیست محیطی مجموعه زمین شناسی – ژئوشیمی (زمین شیمی)
مجموعه زمین شناسی – پترولوژی مجموعه زمین شناسی – اقتصادی مجموعه زمین شناسی – تکتونیک
شیمی – شیمی فیزیک شیمی – شیمی تجزیه شیمی – شیمی معدنی
شیمی – شیمی کاربردی شیمی – پلیمر شیمی – الکتروشیمی
شیمی – فیتوشیمی زیست شناسی دریا – جانوران دریا فوتونیک
ژئوفیزیک – لرزه شناسی ژئوفیزیک – زلزله شناسی ژئوفیزیک – الکترومغناطیسی
ژئوفیزیک – گرانی سنجی مجموعه نانوشیمی نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)
بیوانفورماتیک علوم کامپیوتر مجموعه علوم اعصاب شناختی
گروه زبان
زبان و ادبیات فارسی آموزش زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان انگلیسی – ترجمه زبان و ادبیات عرب آموزش زبان فرانسه
ادبیات فرانسه آموزش زبان روسی آموزش زبان آلمانی
زبان شناسی همگانی فرهنگ و زبان های باستانی
گروه هنر
مدیریت پروژه و ساخت و معماری معماری مجموعه شهرسازی
مجموعه پژوهش هنر مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی مرمت – مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
گروه کشاورزی
مکانیک ماشین های کشاورزی مجموعه علوم و مهندسی آب – آبیاری زهکشی مجموعه علوم و مهندسی آب – سازه های آبی
مجموعه علوم و مهندسی آب – منابع آب مجموعه علوم دامی – فیزیولوژی دام مجموعه علوم دامی – تغذیه دام
مجموعه علوم دامی – اصلاح نژاد دام مجموعه علوم خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مجموعه علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
مجموعه علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک مجموعه علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک مجموعه علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
مجموعه علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی مجموعه علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی مجموعه علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی
مجموعه زراعت اصلاح نباتات – اصلاح نباتات مجموعه زراعت اصلاح نباتات – زراعت مجموعه زراعت اصلاح نباتات – علوم علفهای هرز
مجموعه زراعت اصلاح نباتات – اکولوژی گیاهان زراعی میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
محیط زیست – تنوع زیستی محیط زیست – آمایش محیط زیست مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی
سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – مجموعه گیاهان دارویی
مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز – بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی مجموعه اقتصاد کشاورزی
چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب صنایع چوب با فرآوردهای مرکب چوب چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ
هواشناسی کشاورزی مجموعه زراعت اصلاح نباتات – علوم و تکنولوژی بذر مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی توسعه روستایی، توسعه کشاورزی مجموعه حشره شناسی کشاورزی
مجموعه بیماری شناسی گیاهی مجموعه علوم جنگل – جنگل داری و اقتصاد جنگل مجموعه علوم جنگل – مهندسی جنگل
مجموعه علوم جنگل -جنگل شناسی و اکولوژی جنگل مجموعه شیلات – تکثیر و پرورش مجموعه شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی
مجموعه شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی مجموعه شیلات – تولید و بهره برداری، صید علوم مرتع، مرتعداری
بیابان زدایی مجموعه مرتع داری آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری) مجموعه کشاورزی هسته ای
علوم طیور مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.