مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان (خواجوی و پارسا، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   خواجوی و پارسا، 1393

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: فعالیت های درشت؛ فعالیت های شخصی؛ فعالیت های اعتقادی و اجتماعی؛ فعالیت های ظریف و نهایتاً فعالیت های شست و شو با ماشین

مقیاس/طیف:    4 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- بعضی صفحات عکس است

روایی:    محتوایی و عاملی اکتشافی و تاییدی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    خواجوی و پارسا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.