پرسشنامه فعالیت های جسمی یا فعالیت های روزانه و ابزاری زندگی سالمندان ADL & IADL

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    7 و 9

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد : فعالیت های روزانه زندگی سالمندان ADL ؛ فعالیت های روزانه زندگی سالمندان IADL

مقیاس/طیف:    3 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر بعد را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حبيبي سولا، نيكپور، رضایی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.