پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان ( قاضی طباطبایی و یوسفی، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   قاضی طباطبایی و یوسفی، 1391 با الهام از مارکز (2000) و پاسوان و یانگ (2002)

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: ارتباط بین فردي استاد و دانشجو، علاقه دانشجو به درس، تلاش و درگیري مدرس، سختی درس، رضایت از نمره دریافتی و حجم تکالیف درسی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    عامی تاییدی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    قاضی طباطبایی و یوسفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.