پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان (مردانشاهی و دولتی، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   مردانشاهی و دولتی، 1394

تعداد گویه/سوال:    74

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: ریسک پذیري، کنترل درونی، توفیق طلبی، خلاقیت، استقلال طلبی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    مردانشاهی و دولتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.