پرسشنامه تعادل کار و زندگی CMHA 15 آیتم

سازنده ابزار:   انجمن کانادایی سلامت روانی

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    دو درجه ای

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    آقايار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.