پرسشنامه تعادل کار و زندگی (وانگ و کو، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   وانگ و کو، 2009

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: زمان کافی فراغت از کار داشتن؛وفاداری به کار؛حمایت محل کار از تعادل کار ـ زندگی؛انعطاف پذیری در برنامه کاری؛جهت‌گیری زندگی؛نگهداری کار و حرفه؛کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    وانگ و کو

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.