پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی (موسسه ای) دانشجویان (پاسکارلا و ترنزینی، ۱۹۸۰)

سازنده ابزار:   پاسکارلا و ترنزینی، 1980

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: - تعامل با گروه همسالان ؛ تعامل با اساتید؛نگرانی اساتید در مورد پیشرفت دانشجو و تدریس؛پیشرفت تحصیلی و ذهنی؛تعهد به هدف و به دانشگاه

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    محمدی و قطرئی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.