پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار (زارع و ساریخانی، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   زارع و ساریخانی، 1394

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس: انسانی، پداگوژیکی، مدیریت و رهبري، فناوري، اقتصادي و نگرش

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش دارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    زارع و ساریخانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *