پرسشنامه سنجش آموزش اثربخش اساتید (قاسم زاده علیشاهی، کاتب و کاظم زاده بیطالی، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   قاسم زاده علیشاهی، کاتب و کاظم زاده بیطالی، 1394

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قاسم زاده علیشاهی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.