فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای علوم اجتماعی ایران (دبیرخانه دائمی مجله علوم انسانی اسلامی)

سردبیردکتر محمد سعید شوشتری

ISSN: 4719-2148

مدت زمان داوری مقالات کمتر از یک ماه خواهد بود.

شماره تماس: ۰۹۱۰۹۶۱۶۱۱۴ و ۰۲۵-۳۲۴۰۰۲۸۵

Email: 3minar89@gmail.com

وبسایت:  http://joih.ir/content.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.