پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد (ترستون، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   ترستون، 2001

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: نظام مند ؛ ظاهری؛ اطلاعاتی؛ بین فردی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- به همراه قسمتی از توضیحات نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عباس نژاد و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.