پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش (کریمی مونقی، مجیدی، مکارم و همکاران، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   کریمی مونقی، مجیدی، مکارم و همکاران (1394)

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    کریمی مونقی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.