پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند (عرب، لعل، یوسفی و همکاران، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   عرب، لعل، یوسفی و محبی، 1394

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عرب و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 170000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.