پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری CEM (محمدی آلاگوز، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   محمدی آلاگوز (1389)

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: رضایت مشتری؛ وفاداری؛ کیفیت؛ مارک

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    محمدی آلاگوز

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.