پرسشنامه اختلال رفتاری کودک (راتر، ۱۹۶۷) فرم معلم

سازنده ابزار:   راتر، 1967

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : 1 پرخاشگري و بيش فعالي؛ 2 اضطراب و افسردگي؛ 3 ناسازگاري اجتماعي؛ 4 رفتار هاي ضد اجتماعي؛ 5 اختلال كمبود توجه

مقیاس/طیف:    3 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فروع الدین عدل

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.