پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به کالاهای مد و مدگرایی ۲۵ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد: نگرش و اجزای آن؛ شیوه های بروز؛ جهتگیری نسبت به کالاهای وارداتی و مد

مقیاس/طیف:    5 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی و بهتر است اعتباریابی مجدد شود

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و بهتر است اعتباریابی مجدد شود

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: پی دی ف .pdf

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.