پرسشنامه بدرفتاری روانشناختی والدین (فیدل، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   فيدل، 1989

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: غفلت احساسي و بي‎تفاوتي و طرد و پرخاشگري

مقیاس/طیف:    6 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    جهانی و رجب نیا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.