پرسشنامه تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان (خداشاهی، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   خداشاهی، 1391

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه: - آموزش شغلی - غنی سازی شغلی - تفویض اختیار - انگیزه‌هاي فردی - سبک مدیریت مشارکتی - نگرش شغلی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خداشاهی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.